≡ Menu
1. běh /                  PO STOPÁCH RYTÍŘŮ A ZÁMECKÝCH PANÍ
 
Termín:                                            9.7. - 13.7.2018
Cena:                                                    1500 Kč
 
Program:
2 x celodenní výlet- hrad Kašperk, zámek Orlík + projížďka na lodi,
doprava zajištěna soukromým autobusem,
1 x půldenní výlet autobusem na zámek Kratochvíle u Netolic,
(všechny prohlídky budou uzpůsobeny dle věků dětí),
táborové soutěže a hry.
 
V ceně je zahrnuto: vstupné, doprava, materiál na tvoření, obědy, kvalifikovaný pedagogický dozor, odměny.
 
Platba tábora:
  • v hotovosti v pokladně DDM
  • převodem na účet číslo: 180704039/0300, variabilní symbol: číslo přihlášky
  • do poznámky k platbě uveďte příjmení a jméno účastníka 
  • fakturou/vystaví ekonomka DDM na vyžádání
  • platbu za tábor uhraďte nejpozději do 16. června 2018
Uzávěrka přihlášek je 31. května 2018.