≡ Menu
3. běh /                                           VÝTVARNÝ TÁBOR
 
Termín: 16.7. - 20.7.2018
Cena: 1500 Kč
 
Program:
celodenní výlet do Království lesa - Lipno nad Vltavou,
doprava zajištěna soukromým autobusem,
tvoření, vyrábění, soutěže a hry.
 
V ceně je zahrnuto: vstupné, doprava, materiál na tvoření, kvalifikovaný pedagogický dozor, odměny.
 
Platba tábora:
  • v hotovosti v pokladně DDM
  • převodem na účet číslo: 180704039/0300, variabilní symbol: číslo přihlášky
  • do poznámky k platbě uveďte příjmení a jméno účastníka 
  • fakturou/vystaví ekonomka DDM na vyžádání
  • platbu za tábor uhraďte nejpozději do 16. června 2018
Uzávěrka přihlášek je 31. května 2018.