≡ Menu
4. běh /                                             HRY BEZ HRANIC
 
Termín: 13.8. - 17.8.2018
Cena: 1500 Kč
 
Program:
celodenní výlet do Centra virtuální reality ve Strakonicích,
celotýdenní sportovní aktivity.
 
V ceně je zahrnuto: vstupné, doprava, obědy, kvalifikovaný pedagogický dozor, odměny.
 
Platba tábora:
  • v hotovosti v pokladně DDM
  • převodem na účet číslo: 180704039/0300, variabilní symbol: číslo přihlášky
  • do poznámky k platbě uveďte příjmení a jméno účastníka 
  • fakturou/vystaví ekonomka DDM na vyžádání
  • platbu za tábor uhraďte nejpozději do 16. června 2018
Uzávěrka přihlášek je 31. května 2018