≡ Menu
ANGLIČTINA  3
Cena: 1200 Kč / školní rok
( 600 Kč/1.pol., 600 Kč/2.pol.)
Číslo účtu: 180704039/0300 
Variabilní symbol: 653
Časová dotace: 1 hod./týden
Lektor kroužku: Bc. Petra Centková
Místo konání: DDM Vodňany
Vedoucí oddělení: Bc. Gabriela Koubová
kontakt: 383 382 372, 724 121 805
Aktuálně:
Pravidelné lekce
 • v přípravě.... 
Podmínky přijetí
 • přihláška a následná platba
 • platbu možno rozdělit na pololetí
 • vhodné pro dospělé
 • možnost přijetí během školního roku
Doporučujeme
 • ke zdokonalení AJ
 • jako forma doučování
Vybavení a pomůcky
 • psací potřeby, poznámkový blok, nebo notebook
Výstupy
 • konverzace, procvičování
Víte že?
 • angličtina je západogermánský jazyk,který slouží jako mezinárodní dorozumívací jazykový kód
 • znalost angličtiny dnes patří k základním a esenciálním dovednostem každého vzdělaného člověka
 • nejmodernější poznatky a informace jsou primárně vydávány v anglických publikacích a často jsou do rodného jazyka čtenáře přeloženy až za několik let
 • nejen kvůli rozvoji internetu a globalizaci je nutné tento jazyk zvládnout