≡ Menu
ARANŽOVÁNÍ
Cena: 800 Kč / školní rok
( 400 Kč / 1 pol., 400 Kč / 2 pol.)
Číslo účtu: 180704039/0300 
Variabilní symbol:
Časová dotace:
Lektor kroužku: Bc. Pavla Hanusová
Místo konání: Pavilon DDM Vodňany
Vedoucí oddělení: Bc. Pavla Hanusová
kontakt: 383 382 372, 724 121 805
Aktuálně: