≡ Menu
HRAVÉ TVOŘENÍ
Cena: 1200 Kč / školní rok
( 600 Kč/1.pol., 600 Kč/2.pol.)
Číslo účtu: 180704039/0300 
Variabilní symbol:
Časová dotace: 1 hod./týden
Lektor kroužku:
Místo konání: ateliér DDM Vodňany
Vedoucí oddělení: Josef Pícha
kontakt: 383 382 372, 724 121 805
Aktuálně:

Podmínky přijetí

 • Přihláška a následná platba
 • Zdravotní způsobilost a samostatnost
 • Pro předškoláky a mladší školní děti (5 - 7 let)
 • Možnost přijetí během celého školního roku po individuální domluvě
Doporučujeme
 • Manuálně zručným dětem
Vybavení a pomůcky
 • Přezůvky
 • Lahev s pitím
 • Zástěrka (staré dlouhé triko)
Výstupy
 • seznámení se základními výtvarnými technikami, materiály a náčiním
 • seznámení s environmentální výchovou prostřednictvím výtvarných technik
 • práce s recyklovatelnými materiály
 • rozvoj motoriky, fantazie a kreativního myšlení
 • rozvoj samostatné i kolektivní práce
 
Víte, že?
 • S výtvarnou a estetickou výchovou by se mělo začít již v předškolním věku.
 • Dětem se od určitého období rozšiřuje svět, zvětšují se jejich zájmy a oni objevují svou osobnost. Narůstá jejich potřeba aktivně se projevovat - tak mohou činit právě tvůrčím projevem.
 • Schopnost tvořit máme každý od počátku, ale její rozvoj záíleží na prostředí, v němž se dítě pohybuje.
 • Estetická výchova patří mezi významné složky výchovy a má pro vývoj člověka velký význam.
 • Při výtvarné činnosti děti objevují okolní svět, vytváří, zkouší a objevují. Každé podařené dílo je motivuje k další výtvarné tvorbě.