≡ Menu
MIKROSKOPOVÁNÍ
Cena: 900 Kč / školní rok
( 450 Kč / 1. pol., 450 Kč / 2. pol.)
Číslo účtu: 180704039/0300 
Variabilní symbol: 743
Časová dotace: 1 hod./měsíc
Lektor kroužku:Mgr. Jaroslava Kohoutová PhD.
Místo konání: Pavilon DDM Vodňany
Vedoucí oddělení: Bc. Gabriela Koubová
kontakt: 383 382 372, 724 121 805
Aktuálně:

 

Kroužek ve kterém budou probíhat, naučné , technické, experimentální a vědecké  pokusy s mikroskopem

Pravidelné  schůzky:

  • Dle předchozí domluvy s lektorem kroužku

Podmínky přijetí

  • Přihláška a následná platba
  • Zdravotní způsobilost a samostatnost,  bez přítomnosti rodičů
  • Pro děti od 7 let
  • Možnost přijetí během celého školního roku pro individuální domluvě
Doporučujeme
  • dětem, se zájmem o vědu, pokusy a mikroživot kolem nás
 
Víte že?
Poušť je pohým okem prázdná písčitá pustina, ale pod mikroskopem naleznete spoustu zajímavých úkazů a živých bytostí?

Pisek_01.jpg
Mikrofotografie Písku
FOTTO: Garry Greenberg