≡ Menu
KYTARA -  DOSPĚLÍ
Cena: 1000 Kč / školní rok
( 500 Kč/1.pol., 500 Kč/2.pol.)
Číslo účtu: 180704039/0300 
Variabilní symbol: 669
Časová dotace: 1 hod./týden
Lektor kroužku: Kateřina Mašlová
Místo konání: DDM Vodňany
Vedoucí oddělení: Bc. Gabriela Koubová
kontakt: 383 382 372, 724 121 805
Aktuálně:
Pravidelné lekce
 • Začátečníci  úterý   16:00 - 17:00
 • Pokročilí      úterý    17:00 - 18:00
Podmínky přijetí
 • přihláška a následná platba
 • vhodné pro dospělé
 • možnost přijetí během celého školního roku po indiviuální domluvě
Doporučujeme
 • začátečníkům i pokročilým
Vybavení a pomůcky
 • vlastní kytara
Výstupy
 • začátečníci se naučí: základní akordy a doprovody, lehké písně
 • hrát solově i v kolektivu
 • pokročilí se naučí: další akordy, doprovody, vybrnkávání, složitější písně
 • hraní solově i v kolektivu
Víte že?
 • Kytara je stále velmi oblíbeným nástrojem, nejen k táboráku. Stále více se začínají učit i dospělí.