≡ Menu
DESKOVÉ HRY
Cena: 1000 Kč / školní rok
( 500 Kč/1.pol., 500 Kč/2.pol)
Číslo účtu: 180704039/0300 
Variabilní symbol:
Časová dotace: 1 hod./týden
Lektor kroužku: Bc. Petra Centková
Místo konání: DDM Vodňany
Vedoucí oddělení: Bc. Gabriela Koubová
kontakt: 383 382 372, 724 121 805
Aktuálně:
Pravidelné lekce
 • v přípravě........
Podmínky přijetí
 • přihláška a následná platba
 • platbu možno rozdělit na pololetí
 • zdravotní způsobilost a samostatnost
 • vhodné pro všechny věkové kategorie
 • možnost přijetí během školního roku
Doporučujeme
 • Všem..............
Vybavení a pomůcky
 • přezůvky
Výstupy
 • seznámení s pravidly a strategií klasických i moderních deskových a karetních společenských her.
 • učení trpělivosti, soustředění a logickému myšlení
Víte, že?
 • Desková hra je taková hra, ve které je průběh hry realizován na herním plánu
 • Nejstarší dosud hraná hra je patrně asijská hra Go. Konkurovat jí můžou snad jen africké mankalové hry. Existují ovšem archeologické nálezy ještě starších her, ke kterým se ovšem nedochovala žádná pravidla.