≡ Menu
FREE HOP
Cena: 1200 Kč
Číslo účtu: 180704039/0300 
Variabilní symbol: 689
Časová dotace: 1 hod./týden
Lektor kroužku: Štěpánka Kejšarová
Místo konání: DDM Vodňany
Informace: Štěpánka Kejšarová
kontakt: 383 382 372; 724 121 805
Aktuálně: přijímáme přihlášky na nový školní rok, začínáme čtvrtkem 22. 9. 2022

Pravidelné lekce: čtvrtek 14:00 - 15:00

  • akrobatické cviky a triky 
  • pro děti od 7 do 9 let. 

Podmínky přijetí

  • přihláška a následná platba
  • platbu možno rozdělit na pololetí
  • možnost přijetí během školního roku 

Jak podat přihlášku? 

elektronické přihlášky zasílejte e-mailem vedoucími oddělení  tištěnou přihlášku odevzdejte v kanceláři DDM Vodňany nebo využijte box před kanceláří