≡ Menu
KONVERZACE V AJ
Cena: 1200 Kč
Číslo účtu: 180704039/0300 
Variabilní symbol: 653
Časová dotace: 1 hod./týden
Lektor kroužku: Jan Jakš
Místo konání: DDM Vodňany - hlavní budova 
Vedoucí oddělení: Jan Jakš
kontakt: 383 382 372, 724 121 805
Aktuálně: přijímáme přihlášky na nový školní rok 
Pravidelné lekce
- termíny schůzek v přípravě
Jak podat přihlášku?
 • elektronické přihlášky zasílejte e-mailem vedoucímu oddělení 
 • tištěnou přihlášku odevzdejte v kanceláři DDM Vodňany nebo využijte box, který je umístěn před kanceláří 

Podmínky přijetí 

 • přihláška a následná platba 
 • platbu lze rozdělit na pololetí 
 • zdravotní způsobilost a samostatnost 
 • pro dospělé
 • možnost přijetí během školního roku po individuální domluvě 

Skupiny 

 • od 17 let 
 • skupiny budou rozděleny podle jazykové úrovně  

Doporučujeme 

 • pro dospělé se zájmem o jazyk
 • jako formu doučování pro studenty SŠ, VŠ
 • jako formu celoživotního vzdělávání pro dospělé

Pomůcky a vybavení 

 • učebnice, slovníky a studijní materiály 
 • psací potřeby, sešit, přezůvky s sebou 

Výstupy

 • zlepšení konverzačních dovedností 
 • rozšíření slovní zásoby