≡ Menu
ANGLICKÝ JAZYK
Cena: 1300 Kč
Číslo účtu: 180704039/0300 
Variabilní symbol: 653
Časová dotace: 1 hod./týden
Lektor kroužku: Jana Hubáčková
Místo konání: DDM Vodňany - hlavní budova 
Vedoucí oddělení: Bc. Gabriela Koubová
kontakt: 383 382 372, 724 121 805
Aktuálně: přijímáme přihlášky 2023/2024
Pravidelné schůzky:
 • předškoláci 1: středa 15:00-16:00
 • předškoláci 2: středa 16:00-17:00 
 • ZŠ: čtvrtek 15:30-16:30 
Jak podat přihlášku?
 • on-line přihlášení přes klientské centrum
 • elektronická PDF přihláška zaslaná na e-mail vedoucímu oddělení
 • tištěný formulář v budovách DDM

Podmínky přijetí 

 • přihláška a následná platba 
 • platbu lze rozdělit na pololetí 
 • zdravotní způsobilost a samostatnost 
 • vhodné pro všechny věkové kategorie 
 • možnost přijetí během školního roku po individuální domluvě 

Skupiny 

 • předškoláci
 • žáci
 • studenti a maturanti 
 • skupiny budou rozděleny podle věku a jazykové úrovně  

Pomůcky a vybavení 

 • slovníky a studijní materiály 
 • psací potřeby, sešit, přezůvky s sebou 
 • multidotykový 3panel

Výstupy

 • zlepšení konverzačních dovedností 
 • porozumění textům v anglickém jazyce 
 • rozvoj gramatických pravidel