≡ Menu
ANGLICKÝ JAZYK
Cena: 1200 Kč
Číslo účtu: 180704039/0300 
Variabilní symbol: 653
Časová dotace: 1 hod./týden
Lektor kroužku: Jan Jakš
Místo konání: DDM Vodňany - hlavní budova 
Vedoucí oddělení: Jan Jakš
kontakt: 383 382 372, 724 121 805

Aktuálně: přijímáme přihlášky na nový školní rok

Pravidelné lekce: 
 • Út: 15:00 - 16:00 (1. lekce proběhne 20. září 2022) - 1. stupeň
 • Út: 16:00 - 17:00 (1. lekce proběhne 20. září 2022) - 2. stupeň
 • St: 15:15 - 16:15 (1. lekce proběhne 21. září 2022) - 2. stupeň 
 • St: 16:30 - 17:30 (1. lekce proběhne 21. září 2022) - Střední školy
 • Čt: 15:15 - 16:15 (1. lekce proběhne 22. září 2022) - 1. stupeň
 • Čt: 16:15 - 17:15 (1. lekce proběhne 22. září 2022) - Předškoláci 
Jak podat přihlášku?
 • elektronické přihlášky zasílejte e-mailem vedoucímu oddělení 
 • tištěnou přihlášku odevzdejte v kanceláři DDM Vodňany nebo využijte box, který je umístěn před kanceláří 

Podmínky přijetí 

 • přihláška a následná platba 
 • platbu lze rozdělit na pololetí 
 • zdravotní způsobilost a samostatnost 
 • vhodné pro všechny věkové kategorie 
 • možnost přijetí během školního roku po individuální domluvě 

Skupiny 

 • děti
 • maturanti 
 • skupiny budou rozděleny podle věku a jazykové úrovně  

Pomůcky a vybavení 

 • slovníky a studijní materiály 
 • psací potřeby, sešit, přezůvky s sebou 
 • multidotykový 3panel

Výstupy

 • zlepšení konverzačních dovedností 
 • porozumění textům v anglickém jazyce 
 • rozvoj gramatických pravidel