≡ Menu
ANGLICKÝ JAZYK
Cena: 1200 Kč
Číslo účtu: 180704039/0300 
Variabilní symbol: 653
Časová dotace: 1 hod./týden
Lektor kroužku: Jan Jakš
Místo konání: DDM Vodňany - hlavní budova 
Vedoucí oddělení: Jan Jakš
kontakt: 383 382 372, 724 121 805

Aktuálně:

 • první schůzky: 
 1. Anglický jazyk pro nejmenší - čtvrtek 16. září 2021 od 15:00 do 16:00
 2. Anglický jazyk 1. stupeň ZŠ - čtvrtek 16. září 2021 od 16:00 do 17:00
 3. Anglický jazyk 2. stupeň ZŠ - pondělí 20. září od 14:00 do 15:00 
 • přijímáme přihlášky na nový školní rok
Pravidelné lekce:  
Anglický jazyk pro 2. stupeň ZŠ - Po 14:00 - 15:00
Anglický jazyk pro nejmenší - Čt 15:00 - 16:00
Anglický jazyk pro 1. stupeň ZŠ - Čt 16:00 - 17:00
 
Jak podat přihlášku?
 • elektronické přihlášky zasílejte e-mailem vedoucímu oddělení 
 • tištěnou přihlášku odevzdejte v kanceláři DDM Vodňany nebo využijte box, který je umístěn před kanceláří 

Podmínky přijetí 

 • přihláška a následná platba 
 • platbu lze rozdělit na pololetí 
 • zdravotní způsobilost a samostatnost 
 • vhodné pro všechny věkové kategorie 
 • možnost přijetí během školního roku po individuální domluvě 

Skupiny 

 • děti
 • dospělí 
 • maturanti 
 • skupiny budou rozděleny podle věku a jazykové úrovně  

Pomůcky a vybavení 

 • učebnice, slovníky a studijní materiály 
 • psací potřeby, sešit, přezůvky s sebou 

Výstupy

 • zlepšení konverzačních dovedností 
 • porozumění textů v anglickém jazyce 
 • rozvoj gramatických pravidel