≡ Menu
ANGLICKÝ JAZYK
Cena: 1200 Kč / školní rok
( 600 Kč/1.pol., 600 kč/2.pol.)
Číslo účtu: 180704039/0300 
Variabilní symbol: 653
Časová dotace: 1 hod./týden
Lektor kroužku: Jan jakš
Místo konání: DDM Vodňany
Vedoucí oddělení: Štěpánka Kejšarová
kontakt: 383 382 372, 724 121 805
Aktuálně: