≡ Menu
DÁMSKÝ KLUB
Cena: 1800 Kč / školní rok
( 900 Kč/1.pol., 900 Kč/2.pol.)
Číslo účtu: 180704039/0300 
Variabilní symbol: 667
Časová dotace: 2 hod. / týden
Lektor kroužku: Zuzana Navarová
Místo konání: DDM Vodňany
Vedoucí oddělení: Josef Pícha
kontakt: 383 382 372, 724 121 805
Aktuálně:

 

  • pro dospělé od 18 let
  • kresba, malba, pastel, modelování, keramika, nové techniky

 

Víte že?

Kresba bývá zpravidla používána při vytváření pomocných studií, kdy si malíř, sochař či architekt zkouší a ujasňuje kompozici a další aspekty připravovaného uměleckého díla, reliéfu, sochy, malby, architektonické realizace atp.

 Malba
Pro malbu obrazů je nejčastěji používána olejomalba, před jejím rozšířením byla používána například vaječná tempera, dnes v hojné míře také akryl. Podkladem takové malby je zpravidla plátno, v minulosti byla ovšem častá i malba na dřevěnou podložku. Dnes je v hojné míře využíván jako podklad například sololit.

Pastel je jedinečná výtvarná technika na pomezí malby a kresby, resp. umožňuje obojí. Barvy se nemíchají na paletě, ale překrýváním, mísením a roztíráním přímo na papíře. Pastely mají nádherné, zářivé barvy