≡ Menu
DÍVČÍ KLUB
Cena: 1400 Kč / školní rok
( 700 Kč/1.pol., 700 Kč/2.pol.)
Číslo účtu: 180704039/0300 
Variabilní symbol: 652
Časová dotace: 1,5 hod / týden
Lektor kroužku: Zuzana Návarová
Místo konání: DDM Vodňany
Vedoucí oddělení: Josef Pícha
kontakt: 383 382 372, 724 121 805
Aktuálně:

  

 

Podmínky přijetí
  • přihláška a následná platba
  • samostatnost, výuka bez přítomnosti rodičů
  • vhodné pro dívky od 9 let
  • možnost přijetí během celého školního roku po indiviuální domluvě
Doporučujeme
  • pro dívky od 9 let
  • s chutí tvořit a rozvíjet řemeslné techniky