≡ Menu
DÍVČÍ KLUB
Cena: 1400 Kč
Číslo účtu: 180704039/0300 
Variabilní symbol: 660
Časová dotace: 1 hod / týden
Lektor kroužku: Mgr. Jana Bornová 
Místo konání: pavilon DDM Vodňany
Vedoucí oddělení: Jan Jakš
kontakt: 383 382 372, 724 121 805
Aktuálně:
  • první schůzka proběhne ve středu 15. září 2021 
  • přijímáme přihlášky na nový školní rok  

 

Pravidelné schůzky: St 15:30 - 16:30

Podmínky přijetí

  • přihláška a následná platba
  • samostatnost, výuka bez přítomnosti rodičů
  • vhodné pro dívky od 7 let do 15 let
  • možnost přijetí během celého školního roku po individuální domluvě

Jak podat přihlášku?

  • elektronické přihlášky zasílejte e-mailem vedoucímu oddělení 
  • tištěnou přihlášku odevzdejte v kanceláři DDM Vodňany nebo využijte box, který je umístěn před kanceláří 
Doporučujeme
  • pro dívky od 7 let do 15 let 
  • s chutí tvořit a rozvíjet řemeslné techniky