≡ Menu
Úvodní strana » Kroužky a kurzy Vodňany » Keramický kroužek
KERAMICKÝ KROUŽEK 
Cena: 1600 Kč
Číslo účtu: 180704039/0300 
Variabilní symbol: 655
Časová dotace: 1,5 hod./týden
Lektor kroužku: Pavla Hanusová
Místo konání: DDM Vodňany - pavilon 
Vedoucí oddělení: Jan Jakš
kontakt: 383 382 372, 724 121 805
Aktuálně: přijímáme pouze náhradníky
 • 1. lekce proběhne 5. října 2022
Pravidelné schůzky:
 • St: 13:30 - 15:00 
Podmínky přijetí
 • přihláška a následná platba
 • platbu možno rozdělit na pololetí
 • zdravotní způsobilost a samostatnost
 • možnost přijetí během školního roku
 • pro začínající umělce od 7 - 15 let 
Doporučujeme
 • dětem se zájmem o keramiku 
 • manuálně zručným dětem 
 • s chutí tvořit a rozvíjet řemeslné techniky 
Vybavení a pomůcky
 • pracovní oblečení, přezůvky
 • lahev s pitím
 • veškerý materiál a výpaly výrobků jsou v ceně 
 • pracovní náčiní je součástí keramického ateliéru 
Výstupy
 • vlastní výrobky, které si děti odnášejí domů 
 • používání řemeslných technik
 • rozvoj samostatné, ale i kolektivní práce

Víte že?

 • Keramická hlína je tolik podobná blátu, ale sehrála v lidských dějinách poměrně významnou úlohu. Již v dobách neolitu se lidé věnovali kereamice, jednoduše ručně ji tvarovali a vypalovali v ohni. 
 • Hlína sloužila k výrobě cihel, kuchyňského náčiní, ke zdobení...
 • Moderní keramika se rozvíjí jak v oblasti užitné, tak umělecké. Tato dvě odvětví existují bok po buku, někdy se překrývají a doplňují.
 • Jakmile se jednou do výroby keramiky pustíte, připravte se na to že už vás nepustí.