≡ Menu
FLÉTNA
Cena: 1300,- /školní rok
Číslo účtu: 180704039/0300 
Variabilní symbol: 671
Časová dotace: 1 hod. / týden
Lektor kroužku: Lenka Ilievová
Místo konání: DDM Vodňany - hlavní budova
Vedoucí oddělení: Jaroslava Eichlerová
kontakt: 383 382 372, 724 121 805
Aktuálně: přijímáme přihlášky 2023/2024

Pravidelné schůzky

 • pondělí 15:00-16:00
Jak podat přihlášku?
 • on-line přihlášení přes klientské centrum
 • elektronická PDF přihláška zaslaná na e-mail vedoucímu oddělení
 • tištěný formulář v budovách DDM
Podmínky přijetí
 • přihláška a následná platba
 • zdravotní způsobilost a samostatnost, lekce bez přítomnosti rodičů

 • vhodné pro děti od 5 let

 • možnost přijetí během celého školního roku po individuální domluvě

 • znalost čtení a psaní

Vybavení a pomůcky
 • přezůvky
 • láhev s pitím
 • vlastní flétna
Výstupy
 • začátečníci se naučí: základní hmaty a tóny, lehké písně
 • hrát sólově i v kolektivu
 • vystoupení na akcích DDM