≡ Menu
FRANCOUZSKÝ JAZYK
Cena: 1 200 Kč
Číslo účtu: 180704039/0300 
Variabilní symbol: 686 
Časová dotace: 1 hod./týden
Lektor kroužku: Jan Jakš
Místo konání: DDM Vodňany
Vedoucí oddělení: Jan Jakš
kontakt: 383 382 372, 724 121 805

Aktuálně:

 • první schůzka proběhne ve středu 15. září 2021 od 15:00 do 16:00
 • přijímáme přihlášky na nový školní rok
Pravidelné schůzky: St 15:00 - 16:00
 
Jak se přihlásit?
 • elektronické přihlášky zasílejte e-mailem vedoucímu oddělení 
 • tištěné přihlášky odevzdejte v kanceláři DDM Vodňany nebo do boxu před kanceláří 

Podmínky přijetí 

 • přihláška a následná platba 
 • platbu možno rozdělit na pololetí 
 • zdravotní způsobilost a samostatnost 
 • vhodné pro děti od 5. třídy 
 • možnost přijetí během školního roku po individuální domluvě 

Skupiny 

 • děti 
 • dospělí

Pomůcky a vybavení 

 • učebnice, slovníky a pracovní materiály 
 • psací potřeby, sešit, přezůvky s sebou 

Výstupy

 • rozvoj konverzačních dovedností ve francouzském jazyce
 • prohloubení gramatických pravidel 
 • porozumění francouzským textům 
 • rozšíření slovní zásoby