≡ Menu
FRANCOUZSKÝ JAZYK
Cena: 1 200 Kč
Číslo účtu: 180704039/0300 
Variabilní symbol: 686 
Časová dotace: 1 hod./týden
Lektor kroužku: Jan Jakš
Místo konání: DDM Vodňany
Vedoucí oddělení: Jan Jakš
kontakt: 383 382 372, 724 121 805

Aktuálně: přijímáme přihlášky na nový školní rok

Pravidelné schůzky: - v přípravě
 
Jak se přihlásit?
 • elektronické přihlášky zasílejte e-mailem vedoucímu oddělení 
 • tištěné přihlášky odevzdejte v kanceláři DDM Vodňany nebo do boxu před kanceláří 

Podmínky přijetí 

 • přihláška a následná platba 
 • platbu možno rozdělit na pololetí 
 • zdravotní způsobilost a samostatnost 
 • vhodné pro děti od 5. třídy 
 • možnost přijetí během školního roku po individuální domluvě 

Pomůcky a vybavení 

 • slovníky a pracovní materiály 
 • psací potřeby, sešit, přezůvky s sebou
 • multidotykový 3panel 

Výstupy

 • rozvoj konverzačních dovedností ve francouzském jazyce
 • prohloubení gramatických pravidel 
 • porozumění francouzským textům 
 • rozšíření slovní zásoby