≡ Menu
GYMNASTIKA 
Cena:1200 Kč
Číslo účtu: 180704039/0300 
Variabilní symbol: 682
Časová dotace: 1,5h - 2h / týden
Lektor kroužku: Štěpánka Kejšarová
Místo konání: DDM Vodňany - hlavní budova
Vedoucí oddělení: Štěpánka Kejšarová
kontakt: 383 382 372, 724 121 805
Aktuálně:  přijímáme nové přihlášky na nový školní rok - náhradníky, začínáme úterým 20. 9. 2022 a čtvrtkem 22. 9 .2022

Pravidelné tréninky: 

úterý 14:00 - 15:30, úterý 15:30 - 17:00, úterý 17:00 - 19:00,                                            čtvrtek 17:00 - 19:00

Podmínky přijetí

 • přihláška a následná platba
 • zdravotní způsobilost a samostatnost, trénink bez přítomnosti rodičů
 • pro děti 6 let
 • možnost přijetí během celého školního roku po individuální domluvě
Doporučujeme
 • dětem, jako atraktivní forma pohybu
Vybavení a pomůcky
 • sportovní oblečení, vhodná obuv
 • lahev s pitím
Výstupy
 • zdokonalení fyzické kondice
 • pro všechny, kteří chtějí zdokonalit své pohybové schopnosti a učit se krátké sestavy na hudbu
 • vystoupení na akcích pořádaných DDM Vodňany a DDM Strakonice
Víte, že?
 • Gymnastika je soubor tělesných cvičení, jehož cílem je všestranný rozvoj lidského těla a udržení zdatnosti a celkové dobré výkonnosti. V užším slova smyslu se termín gymnastika používá pro označení sportovních disciplín, jejichž společným znakem je důraz na čistotu provedení silově či koordinačně náročných tělesných prvků.