≡ Menu
GYMNASTIKA ZŠ
Cena: 1300 Kč /školní rok
Číslo účtu: 180704039/0300 
Variabilní symbol: 682
Časová dotace: hod./týden
Lektor kroužku: Karolína Sekyrová
Místo konání: DDM Vodňany - hlavní budova
Vedoucí oddělení: Bc. Gabriela Koubová
kontakt: 383 382 372, 724 121 805
Aktuálně: přijímáme přihlášky 2023/2024

Pravidelné tréninky: 

 • gymnastika ZŠ 2: pondělí 16:00-17:00 
 • gymnastika ZŠ 1: středa 16:00-17:00 

Jak podat přihlášku?

 • on-line přihlášení přes klientské centrum
 • elektronická PDF přihláška zaslaná na e-mail vedoucímu oddělení
 • tištěný formulář v budovách DDM

Podmínky přijetí

 • přihláška a následná platba
 • zdravotní způsobilost a samostatnost, trénink bez přítomnosti rodičů
 • pro děti 6 let
 • možnost přijetí během celého školního roku po individuální domluvě
Doporučujeme
 • dětem, jako atraktivní forma pohybu
Vybavení a pomůcky
 • sportovní oblečení, vhodná obuv
 • lahev s pitím
Výstupy
 • zdokonalení fyzické kondice
 • pro všechny, kteří chtějí zdokonalit své pohybové schopnosti a učit se krátké sestavy na hudbu
 • vystoupení na akcích pořádaných DDM Vodňany a DDM Strakonice
Víte, že?
 • Gymnastika je soubor tělesných cvičení, jehož cílem je všestranný rozvoj lidského těla a udržení zdatnosti a celkové dobré výkonnosti. V užším slova smyslu se termín gymnastika používá pro označení sportovních disciplín, jejichž společným znakem je důraz na čistotu provedení silově či koordinačně náročných tělesných prvků.