≡ Menu
Úvodní strana » Kroužky a kurzy Vodňany » Jak zaplatit školné

Jak zaplatit školné

1. Přihláška:

 • tištěné formuláře v budově DDM Vodňany
 • elektronická verze přihlášky zde:

2. Podání přihlášky:

 • osobně v kanceláři DDM Vodňany
 • e-mailem vedoucímu oddělení

3. Výběr termínu:

 • na informační schůzce při zahájení
 • během školního roku po poradě s vedoucím oddělení

4. Platba:

 • hotově na pokladně DDM
 • převodem na bankovní účet ČSOB 180704039/0300
 • variabilní symbol naleznete v popisu u vybraného kroužku
 • do poznámky k platbě uveďte příjmení a jméno účastníka 
 • v případě zahájení docházky během školního roku, je školné úměrně kráceno z celkové částky