≡ Menu
KERAMICKÝ KURZ PRO DOSPĚLÉ
Cena: 5 500 Kč
Číslo účtu: 180704039/0300 
Variabilní symbol: 655
Časová dotace: 2 hod./týden
Lektor kroužku: Pavla Hanusová
Místo konání: pavilon DDM Vodňany
Vedoucí oddělení: Bc. Gabriela Koubová
kontakt: 383 382 372, 724 121 805
Aktuálně: přijímáme přihlášky 2023/2024

Pravidelné  schůzky: 

 • středa 17:00-19:00 (od 4.10.2023)

Podmínky přijetí

 • přihláška a následná platba
 • pro dospělé

Jak podat přihlášku?

 • on-line přihlášení přes klientské centrum
 • elektronická PDF přihláška zaslaná na e-mail vedoucímu oddělení
 • tištěný formulář v budovách DDM
Doporučujeme
 • manuálně zručným
 • s chutí tvořit a rozvíjet řemeslné techniky
Vybavení a pomůcky
 • pracovní oblečení, přezůvky
 • lahev s pitím
 • veškerý materiál a výpaly výrobků jsou v ceně
 • pracovní náčiní je součástí keramického ateliéru
Výstupy
 • vlastní objekty, které si odnášíte domů
Víte že?
 • Keramická hlína je tolik podobná blátu, ale sehrála v lidských dějinách poměrně významnou úlohu. Již v dobách neolitu se lidé věnovali keramice, jednoduše ručně ji tvarovali a vypalovali v ohni. 
 • Hlína sloužila k výrobě cihel, kuchyňského náčiní, ke zdobení...
 • Moderní keramika se rozvíjí jak v oblasti užitné, tak umělecké. Tato dvě odvětví existují bok po buku, někdy se překrývají a doplňují.
 • Jakmile se jednou do výroby keramiky pustíte, připravte se na to že už vás nepustí.