≡ Menu
KERAMICKÝ KURZ PRO DOSPĚLÉ
Cena: 5 000 Kč
Číslo účtu: 180704039/0300 
Variabilní symbol: 655
Časová dotace: 2 hod./týden
Lektor kroužku: Pavla Hanusová
Místo konání: pavilon DDM Vodňany
Vedoucí oddělení: Jan Jakš
kontakt: 383 382 372, 724 121 805
Aktuálně: přijímáme přihlášky na nový školní rok
 • 1. lekce proběhne 5. října 2022 

Pravidelné  schůzky: 

 • St: 17:00 - 19:00

Podmínky přijetí

 • přihláška a následná platba
 • pro dospělé

Jak podat přihlášku?

 • elektronické přihlášky zasílejte e-mailem vedoucímu oddělení
 • tištěný formulář předejte v kanceláři DDM Vodňany nebo využijte box umístěného před kanceláří 
Doporučujeme
 • manuálně zručným
 • s chutí tvořit a rozvíjet řemeslné techniky
Vybavení a pomůcky
 • pracovní oblečení, přezůvky
 • lahev s pitím
 • veškerý materiál a výpaly výrobků jsou v ceně
 • pracovní náčiní je součástí keramického ateliéru
Výstupy
 • vlastní objekty, které si odnášíte domů
Víte že?
 • Keramická hlína je tolik podobná blátu, ale sehrála v lidských dějinách poměrně významnou úlohu. Již v dobách neolitu se lidé věnovali keramice, jednoduše ručně ji tvarovali a vypalovali v ohni. 
 • Hlína sloužila k výrobě cihel, kuchyňského náčiní, ke zdobení...
 • Moderní keramika se rozvíjí jak v oblasti užitné, tak umělecké. Tato dvě odvětví existují bok po buku, někdy se překrývají a doplňují.
 • Jakmile se jednou do výroby keramiky pustíte, připravte se na to že už vás nepustí.