≡ Menu
KERAMICKÁ DÍLNA
Cena: 1600 Kč / školní rok
( 800 Kč/1.pol., 800 Kč/2.pol.)
Číslo účtu: 180704039/0300 
Variabilní symbol: 655
Časová dotace: 1,5 hod./týden
Lektor kroužku: Zuzana Návarová
Místo konání: keramický ateliér DDM Vodňany
Vedoucí oddělení: Josef Pícha
kontakt: 383 382 372, 724 121 805
Aktuálně:
Podmínky přijetí
 • přihláška a následná platba
 • samostatnost, výuka bez přítomnosti rodičů
 • vhodné pro děti od 8 do 15 let.
 • možnost přijetí během celého školního roku po indiviuální domluvě
Doporučujeme
 • manuálně zručným dětem
 • s chutí tvořit a rozvíjet řemeslné techniky
Vybavení a pomůcky
 • pracovní oblečení, přezůvky
 • lahev s pitím
 • veškerý materiál a výpaly výrobků jsou v ceně
 • pracovní náčiní je součástí keramického ateliéru
Výstupy
 • vlastní výrobky z keramiky, které si děti odnáší domů
 • rozvoj samostatné, ale i kolektivní práce
 • používání řemeslných technik
Víte že?
 • Keramická hlína je tolik podobná blátu, ale sehrála v lidských dějinách poměrně významnou úlohu. Již v dobách neolitu se lidé věnovali kereamice, jednoduše ručně ji tvarovali a vypalovali v ohni. 
 • Hlína sloužila k výrobě cihel, kuchyňského náčiní, ke zdobení...
 • Moderní keramika se rozvíjí jak v oblasti užitné, tak umělecké. Tato dvě odvětví existují bok po buku, někdy se překrývají a doplňují.
 • Jakmile se jednou do výroby keramiky pustíte, připravte se na to že už vás nepustí.