≡ Menu
KERAMIKA
Cena: 1700 Kč
Číslo účtu: 180704039/0300 
Variabilní symbol: 655
Časová dotace: 1,5 hod./týden
Lektor kroužku: Pavla Hanusová 
Místo konání: DDM Vodňany - pavilon
Vedoucí oddělení: Jaroslava Eichlerová
kontakt: 383 382 372, 724 121 805
Aktuálně: přijímáme přihlášky 2023/2024
Pravidelné schůzky: 
 • začátečníci: středa 15:15-16:45 
 • pokročilí: středa 16:50-18:20 
Skupiny:
 1. Keramický kroužek od 7 let
 2. Keramická dílna pro pokročilé děti
 3. Keramický kurz pro dospělé

Jak podat přihlášku?

 • on-line přihlášení přes klientské centrum
 • elektronická PDF přihláška zaslaná na e-mail vedoucímu oddělení
 • tištěný formulář v budovách DDM
Podmínky přijetí
 • přihláška a následná platba
 • samostatnost, výuka bez přítomnosti rodičů
 • vhodné pro děti od 8 do 15 let.
 • keramika pro pokročilé umělce
 • možnost přijetí během celého školního roku po individuální domluvě
Doporučujeme
 • manuálně zručným dětem
 • s chutí tvořit a rozvíjet řemeslné techniky
Vybavení a pomůcky
 • pracovní oblečení, přezůvky
 • lahev s pitím
 • veškerý materiál a výpaly výrobků jsou v ceně
 • pracovní náčiní je součástí keramického ateliéru
Výstupy
 • vlastní výrobky z keramiky, které si děti odnáší domů
 • rozvoj samostatné, ale i kolektivní práce
 • používání řemeslných technik
Víte že?
 • Keramická hlína je tolik podobná blátu, ale sehrála v lidských dějinách poměrně významnou úlohu. Již v dobách neolitu se lidé věnovali keramice, jednoduše ručně ji tvarovali a vypalovali v ohni. 
 • Hlína sloužila k výrobě cihel, kuchyňského náčiní, ke zdobení...
 • Moderní keramika se rozvíjí jak v oblasti užitné, tak umělecké. Tato dvě odvětví existují bok po buku, někdy se překrývají a doplňují.
 • Jakmile se jednou do výroby keramiky pustíte, připravte se na to že už vás nepustí.