≡ Menu
VAŘENÍ
Cena: 1400 Kč
Číslo účtu: 180704039/0300 
Variabilní symbol: 667
Časová dotace: 2 hod./týden
Lektor kroužku: Jan Jakš
Místo konání: DDM Vodňany
Vedoucí oddělení: Jan Jakš
kontakt: 383 382 372, 724 121 805
Aktuálně: přijímáme přihlášky na nový školní rok

Pravidelné schůzky: - v přípravě 

Jak podat přihlášku?

 • elektronické přihlášky zasílejte e-mailem vedoucímu oddělení
 • tištěný formulář odevzdejte v kanceláři DDM Vodňany nebo využijte sběrného boxu ve vestibulu DDM

Podmínky přijetí

 • přihláška a následná platba
 • platbu možno rozdělit na pololetí
 • zdravotní způsobilost a samostatnost
 • vhodné pro děti od 9 let
 • možnost přijetí během školního roku po individuální domluvě 

Doporučujeme

 • dětem, které rády pomáhají v kuchyni
 • dětem, které se chtějí o vaření něco naučit

Vybavení a pomůcky

 • zástěra
 • přezůvky
 • sešit na recepty
 • psací potřeby
 • suroviny na vaření zajistí DDM

Výstupy

 • získání základů práce v kuchyni
 • práce s kuchyňským náčiním
 • vaření jednoduchých jídel

Víte že?

 • Vaření je dovednost v životě člověka potřebná a důležitá.
 • Kroužek nabízí dětem teorii i praxi, kterou jsou schopny zvládnout.