≡ Menu
KYTARA
Cena: 1200 Kč
Číslo účtu: 180704039/0300 
Variabilní symbol: 669
Časová dotace: 1 hod./týden
Lektor kroužku: Bc. Gabriela Koubová, Jaroslava Eichlerová
Místo konání: DDM Vodňany
Vedoucí oddělení: Bc. Gabriela Koubová
kontakt: 383 382 372, 724 121 805
Aktuálně: přijímáme přihlášky na nový školní rok 
Pravidelné lekce:
 • Po: 15:00 - 16:00
 • Po: 16:00 - 17:00
 • Po: 17:00 - 18:00
 • Út: 14:30 - 15:30
 • Čt: 13:30 - 14:30
Výuka rozdělena do skupin
 • začátečníci
 • středně pokročilý
 • pokročilí
Podmínky přijetí
 • přihláška a následná platba
 • zdravotní způsobilost a samostatnost, lekce bez přítomnosti rodičů
 • vhodné pro děti od 8 let.
 • možnost přijetí během celého školního roku po indiviuální domluvě
 • znalost čtení a psaní
Doporučujeme
 • začátečníkům i pokročilým dětem
 • dětem, které mají zájem o hudbu
 • dětem, které mají rády skupinové hraní i zpívání
 • dětem, které umí číst a psát
Vybavení a pomůcky
 • pohodlné oblečení
 • láhev s pitím
 • vlastní kytara
 •  
 • Výstupy
 • začátečníci se naučí: základní akordy a doprovody, lehké písně
 • hrát solově i v kolektivu
 • pokročilí se naučí: další akordy, doprovody, vybrnkávání, složitější písně
 • hraní sólově i v kolektivu
 • vystoupení na akcích DDM
Víte že?
 • Kytara je stále velmi oblíbeným nástrojem nejen k táboráku. Stále více se začínají učit i dospělí.