≡ Menu
KYTARA
Cena: 1000 Kč / školní rok
( 500 Kč/1.pol., 500 Kč/2.pol.)
Číslo účtu: 180704039/0300 
Variabilní symbol: 669
Časová dotace: 1 hod./týden
Lektor kroužku: Bc. Gabriela Koubová
Místo konání: DDM Vodňany
Vedoucí oddělení: Bc. Gabriela Koubová
kontakt: 383 382 372, 724 121 805
Aktuálně:
Výuka rozdělena do Skupin
 • začátečníci
 • pokročilí
 • středně pokročilý
Podmínky přijetí
 • přihláška a následná platba
 • zdravotní způsobilost a samostatnost, lekce bez přítomnosti rodičů
 • vhodné pro děti od 8 let.
 • možnost přijetí během celého školního roku po indiviuální domluvě
 • znalost čtení a psaní
Doporučujeme
 • začátečníkům i pokročilým dětem
 • dětem, které mají zájem o hudbu
 • dětem, které mají rády skupinové hraní i zpívání
 • dětem, které umí číst a psát
Vybavení a pomůcky
 • pohodlné oblečení
 • láhev s pitím
 • vlastní kytara
 • vlastní zpěvníky "Já písnička" výhodou (jinak okopírované)
Výstupy
 • začátečníci se naučí: základní akordy a doprovody, lehké písně
 • hrát solově i v kolektivu
 • odbourají stud
 • pokročilí se naučí: další akordy, doprovody, vybrnkávání, složitější písně
 • hraní solově i v kolektivu
 • odbourají stud
 • vystoupení na akcích DDM
Víte že?
 • Kytara je stále velmi oblíbeným nástrojem, nejen k táboráku. Stále více se začínají učit i dospělí.