≡ Menu
KYTARA
Cena: 1300 Kč /školní rok
Číslo účtu: 180704039/0300 
Variabilní symbol: 669
Časová dotace: 1 hod./týden
Lektor kroužku: Bc. Gabriela Koubová, Jaroslava Eichlerová
Místo konání: DDM Vodňany
Vedoucí oddělení: Jaroslava Eichlerová
kontakt: 383 382 372, 724 121 805
Aktuálně: přijímáme přihlášky 2023/2024
Pravidelné lekce:
 • začátečníci: středa 14:00-15:00 - Jaroslava Eichlerová
 • středně pokročilí 1: středa 15:00-16:00 - Jaroslava Eichlerová
 • středně pokročilí 2: čtvrtek 14:15-15:15 - Jaroslava Eichlerová
 • pokročilí: čtvrtek 15:30-16:30 - Gabriela Koubová
Výuka rozdělena do skupin
 • začátečníci
 • středně pokročilí
 • pokročilí

Jak podat přihlášku?

 • on-line přihlášení přes klientské centrum
 • elektronická PDF přihláška zaslaná na e-mail vedoucímu oddělení
 • tištěný formulář v budovách DDM
Podmínky přijetí
 • přihláška a následná platba
 • zdravotní způsobilost a samostatnost, lekce bez přítomnosti rodičů
 • vhodné pro děti od 8 let.
 • možnost přijetí během celého školního roku po individuální domluvě
 • znalost čtení a psaní
Doporučujeme
 • začátečníkům i pokročilým dětem
 • dětem, které mají zájem o hudbu
 • dětem, které mají rády skupinové hraní i zpívání
 • dětem, které umí číst a psát
Vybavení a pomůcky
 • přezůvky
 • láhev s pitím
 • vlastní kytara

Výstupy

 • začátečníci se naučí: základní akordy a doprovody, lehké písně
 • hrát sólově i v kolektivu
 • pokročilí se naučí: další akordy, doprovody, vybrnkávání, složitější písně
 • vystoupení na akcích DDM
Víte že?
 • Kytara je stále velmi oblíbeným nástrojem nejen k táboráku. Stále více se začínají učit i dospělí.