≡ Menu
MIKROSKOPOVÁNÍ
Cena: 900 Kč
Číslo účtu: 180704039/0300 
Variabilní symbol: 743
Časová dotace: 1,5 hod. / týden
Lektor kroužku: Mgr. Jaroslava Kohoutová PhD.
Místo konání: Budova DDM Vodňany
Vedoucí oddělení: Bc. Gabriela Koubová
kontakt: 383 382 372, 724 121 805
Aktuálně: přijímáme přihlášky na nový školní rok
Pravidelné schůzky: v přípravě 
 
Kroužek ve kterém budou probíhat, naučné , technické, experimentální a vědecké  pokusy s mikroskopem

Podmínky přijetí

  • Přihláška a následná platba
  • Zdravotní způsobilost a samostatnost,  bez přítomnosti rodičů
  • Pro děti od 10 let
  • Možnost přijetí během celého školního roku pro individuální domluvě
Doporučujeme
  • dětem, se zájmem o vědu, pokusy a mikroživot kolem nás
  • kroužek probíhá 1 x měsíčně v sobotu
Víte že?
Poušť je pohým okem prázdná písčitá pustina, ale pod mikroskopem naleznete spoustu zajímavých úkazů a živých bytostí?