≡ Menu
MIKROSKOPOVÁNÍ
Cena: 1200 Kč /školní rok
Číslo účtu: 180704039/0300 
Variabilní symbol: 743
Časová dotace: 1,5h/1x za měsíc
Lektor kroužku: Mgr. Jaroslava Kohoutová PhD.
Místo konání: Budova DDM Vodňany
Vedoucí oddělení: Bc. Gabriela Koubová
kontakt: 383 382 372, 724 121 805
Aktuálně: přijímáme přihlášky 2023/2024
Pravidelné schůzky:
  • sobota 9:00-10:30 
Jak podat přihlášku?
  • on-line přihlášení přes klientské centrum
  • elektronická PDF přihláška zaslaná na e-mail vedoucímu oddělení
  • tištěný formulář v budovách DDM
Kroužek ve kterém budou probíhat, naučné , technické, experimentální a vědecké  pokusy s mikroskopem

Podmínky přijetí

  • Přihláška a následná platba
  • Zdravotní způsobilost a samostatnost,  bez přítomnosti rodičů
  • Pro děti od 10 let
  • Možnost přijetí během celého školního roku pro individuální domluvě
Doporučujeme
  • dětem, se zájmem o vědu, pokusy a mikroživot kolem nás
  • kroužek probíhá 1 x měsíčně v sobotu
Víte že?
Poušť je pouhým okem prázdná písčitá pustina, ale pod mikroskopem naleznete spoustu zajímavých úkazů a živých bytostí?