≡ Menu
MIMI KLUB
Cena: 50 Kč / lekce
Platba: na místě v hotovosti
Variabilní symbol: 678
Časová dotace: 1 hod./týden (dopoledne)
Lektor kroužku: Dominika Dlouhá
Místo konání: DDM Vodňany - hlavní budova
Vedoucí oddělení: Bc. Gabriela Koubová
kontakt: 383 382 372, 724 121 805
Aktuálně: přijímáme přihlášky 2023/2024             
Pravidelná setkání: 
 •  středa 9:30-10:30 
Organizace schůzek
 • min. počet na 1 hod. 3 maminky a 3 děti
 • max. počet na 1 hod. 7 maminek a 7 dětí
Podmínky přijetí
 • přihláška rodič + dítě (2 přihlášky)
 • zdravotní způsobilost
 • vhodné pro děti od 1 roku
 • možnost přijetí během celého roku 
Jak podat přihlášku?
 • on-line přihlášení přes klientské centrum
 • elektronická PDF přihláška zaslaná na e-mail vedoucímu oddělení
 • tištěný formulář v budovách DDM
Doporučujeme
 • rodičům na mateřské dovolené
Vybavení a pomůcky
 • pohodlné oblečení
 • láhev s pitím, svačinka
Výstupy
 • děti si navyknout na režim hodiny - přivítání, tleskání, zpívání, hry, volné aktivity
 • seznámí se s dětským kolektivem
 • seznámí se s novými pomůckami, předměty, nástroji,....
 • tvořivé hodiny
Víte že?
 • Už velmi malé dítě dokáže vnímat všechny podněty, které se kolem něj dějí - oční kontakt, sluch, hmat, čich, to vše dítě potřebuje ke svému správnému vývoji. V dětském kolektivu se dítě naučí spoustu nového pro svůj další vývoj.