≡ Menu
MIMI KLUB
Cena: 30 Kč / lekce
Platba: na místě v hotovosti
Variabilní symbol: 678
Časová dotace: 1 hod. dopol./týden 
Lektor kroužku: Štěpánka Kejšarová
Místo konání: DDM Vodňany - klubovna ve výtvarném pavilonu
Vedoucí oddělení: Štěpánka Kejšarová
kontakt: 383 382 372, 724 121 805
Aktuálně:                
Pravidelná setkání:  pondělí, úterý, středa, čtvrtek 9:30 - 10:30 
 
Organizace schůzek
 • min.počet na 1 hod. 3 maminky a 3 děti
 • max.počet na 1 hod. 7 maminek a 7 dětí
Podmínky přijetí
 • přihláška rodič + dítě (2 přihlášky)
 • zdravotní způsobilost
 • vhodné pro děti od 1 roku
 • možnost přijetí během celého roku 
Doporučujeme
 • rodičům na mateřské dovolené
Vybavení a pomůcky
 • pohodlné oblečení
 • láhev s pitím, svačinka
Výstupy
 • děti si navyknout na režim hodiny - přivítání, tleskání, zpívání, hry, volné aktivity
 • seznámí se s dětským kolektivem
 • seznámí se s novými pomůckami, předměty, nástroji,....
 • tvořivé hodiny
Víte že?
 • Už velmi malé dítě dokáže vnímat všechny podněty, které se kolem něj dějí - oční kontakt, sluch, hmat, čich, to vše dítě potřebuje ke svému správnému vývoji. V dětském kolektivu se dítě naučí spoustu nového pro svůj další vývoj.