≡ Menu
START DANCE
Cena: 1200 Kč
Číslo účtu: 180704039/0300 
Variabilní symbol: 658
Časová dotace: 1 hod./ týden
Lektor kroužku: Nina Humpálová
Místo konání: DDM Vodňany - hlavní budova
Vedoucí oddělení: Bc. Gabriela Koubová
kontakt: 383 382 372, 724 121 805
Aktuálně: přijímáme přihlášky na nový školní rok
 • 1. lekce proběhne 6. října 2022

Pravidelné schůzky: 

 • Čt: 15:30 - 16:30

Jak podat přihlášku?

 • elektronické přihlášky zasílejte e-mailem vedoucímu oddělení
 • tištěný formulář odevzdejte v kanceláři DDM Vodňany nebo využijte sběrného boxu umístěného ve vestibulu DDM

Podmínky přijetí

 • přihláška a následná platba
 • platbu možno rozdělit na pololetí
 • zdravotní způsobilost a samostatnost, trénink bez přítomnosti rodičů
 • !pro děti od 8 let!
 • možnost přijetí během školního roku
 • nabízíme možnost vyzkoušet si 2-3 lekce, po kterých společně vyhodnotíme správnost výběru zájmové aktivity

Doporučujeme

 • tanečně a pohybově nadaným dětem, jako taneční základ do dalších let.
 • jako taneční průpravu

Vybavení a pomůcky

 • sportovní oblečení,
 • lahev s pitím (min. 0,5 l)
 • cvičební pomůcky zapůjčíme

Výstupy

 • rozvoj rytmického cítění dětí a jeho vnímání
 • rozvoj hrubé motoriky a vnímání pohybů svého těla
 • zlepšení kondice, protažení a zesílení svalů
 • taneční průprava a správné držení těla
 • nácvik tanečních sestav
 • motivace formou her