≡ Menu
Úvodní strana » Kroužky a kurzy Vodňany » Moderní gymnastika
MODERNÍ GYMNASTIKA
Cena: 1300 Kč
Číslo účtu: 180704039/0300 
Variabilní symbol: 689
Časová dotace: 1 hod./týden
Lektor kroužku: Lucie Koubová
Místo konání: DDM Vodňany
Vedoucí oddělení: Bc. Gabriela Koubová
kontakt: 383 382 372, 724 121 805
Aktuálně: přijímáme přihlášky 2023/2024

Pravidelné lekce: pátek 14:00-15:00 (od 6.10.2023)

 • akrobatické cviky a triky 
 • pro děti od 5 do 7 let

Doporučujeme

 • dětem, jako atraktivní forma pohybu

Podmínky přijetí

 • přihláška a následná platba
 • platbu možno rozdělit na pololetí
 • možnost přijetí během školního roku 

Vybavení a pomůcky

 • sportovní oblečení, vhodná obuv
 • láhev s pitím
   

Výstupy

 • zdokonalení fyzické kondice

 • pro všechny, kteří chtějí zdokonalit své pohybové schopnosti a učit se krátké sestavy na hudbu

 • vystoupení na akcích pořádaných DDM Vodňany a DDM Strakonice

Jak podat přihlášku? 

elektronické přihlášky zasílejte e-mailem vedoucími oddělení  tištěnou přihlášku odevzdejte v kanceláři DDM Vodňany nebo využijte box před kanceláří