≡ Menu
PARKOUR
Cena: 1500 Kč / školní rok
( 750 Kč / 1 pol., 750 Kč / 2 pol.)
Číslo účtu: 180704039/0300 
Variabilní symbol: 689
Časová dotace: 1,5 hod./týden
Lektor kroužku: Josef Pícha
Místo konání: ZŠ Alešova
Vedoucí oddělení: Josef Pícha
kontakt: 383 382 372, 724 121 805
Aktuálně:
Podmínky přijetí
  • přihláška a následná platba
  • platbu možno rozdělit na pololetí
  • zdravotní způsobilost a samostatnost
  • vhodné pro děti od 7 let
  • dodržování daných pravidel a bezpečnost
  • možnost přijetí během školního roku po individuální domluvě
Vybavení a pomůcky
  • Sportovní oblečení a obuv do tělocvičny, ve druhém pololetí věci na ven
  • pití alespoň 0,5l
Výstupy
  •  Díky pravidelným lekcím v tělocvičně a pod dohledem  trenéra dítě získá možnost rozvíjet bezpečně a efektivně  parkourové dovednosti, sílu, obratnost a pohybovou zručnost.

Jak probíhá parkour kroužek

Ve 120 minutách  dlouhých tématicky zaměřených lekcích se postupně účastník naučí parkour od nezbytných základů až po pokročilé triky. Od důležité počáteční přípravy krok za krokem, až po efektní a stylové skoky v praxi. Lekce probíhají v prostředí tělocvičny, kde je možné využít nácvikových žíněnek a tréninkového vybavení.

  •  Dítě rozvíjí nejen tělo, ale i ducha. Podporují se v dětech hodnoty, jako jsou zodpovědnost, týmový duch a odhodlání.