≡ Menu
KYTARA PRO DOSPĚLÉ
Cena: 1000 Kč / školní rok
( 500 Kč/1.pol., 500 Kč/2.pol.)
Číslo účtu: 180704039/0300 
Variabilní symbol: 669
Časová dotace: 1 hod./týden
Lektor kroužku: Kateřina Mašlová
Místo konání: DDM Vodňany
Vedoucí oddělení: Bc. Gabriela Koubová
kontakt: 383 382 372, 724 121 805
Aktuálně:
 
Podmínky přijetí
  • přihláška a následná platba
  • vhodné pro dospělé
  • možnost přijetí během celého školního roku po indiviuální domluvě
Doporučujeme
  • začátečníkům i pokročilým
Vybavení a pomůcky
  • vlastní kytara
Výstupy
  • začátečníci se naučí: základní akordy a doprovody, lehké písně
  • hrát solově i v kolektivu
  • pokročilí se naučí: další akordy, doprovody, vybrnkávání, složitější písně
  • hraní solově i v kolektivu
Víte že?
  • Kytara je stále velmi oblíbeným nástrojem, nejen k táboráku. Stále více se začínají učit i dospělí.