≡ Menu
TANEČNÍ HRÁTKY
Cena: 1300 Kč /školní rok
Číslo účtu: 180704039/0300 
Variabilní symbol: 687
Časová dotace: 1 hod./týden
Lektor kroužku: Jaroslava Eichlerová
Místo konání: DDM Vodňany - hlavní budova
Vedoucí oddělení: Bc. Gabriela Koubová
kontakt: 383 382 372, 724 121 805
Aktuálně: přijímáme přihlášky 2023/2024

Pravidelné schůzky

 • čtvrtek 15:15-16:15
Jak podat přihlášku?
 • on-line přihlášení přes klientské centrum
 • elektronická PDF přihláška zaslaná na e-mail vedoucímu oddělení
 • tištěný formulář v budovách DDM
Podmínky přijetí
 • Přihláška a následná platba
 • Vhodné pro děti ve věku 4 - 6 let
 • Zdravotní způsobilost a samostatnost
 • Možnost přijetí během celého školního roku po individuální domluvě
Doporučujeme
 • Dětem, které mají rády pohyb
 • Tanečně a pohybově nadaným dětem, jako taneční základ do dalších let.
Vybavení a pomůcky
 • Sportovní oblečení 
 • Sálová obuv se světlou podrážkou
 • Lahev s pitím 
Výstupy
 • rozvoj rytmického cítění dětí a jeho vnímání
 • rozvoj hrubé motoriky a vnímání pohybů svého těla
 • zlepšení kondice, protažení a zesílení svalů
 • nácvik tanečních sestav a výrazových technik
 • motivace formou her
Víte, že?
 • Schopnost a touha vyjádřit své pohyby je nám dána od narození. Je základním a přirozeným projevem člověka.
 • Naším cílem je, aby děti hravou formou a profesionálním přístupem lektora získaly kladný vztah k pohybu a tanci. Své přirozené schopnosti, fantazii a tvořivost využily v dalším životě, a to nejen na tanečním parketu, ale i v dětském kolektivu.
 • Pohybová činnost významně ovlivňuje psychické procesy. Dítě vyvolává a spojuje citové podněty s fyzickými, využívá pohyb jako zdroj sebejistoty a sebeuvědomění a formuje dětskou osobnost.
 • Základem vyjádření tance je pohybový základ. Tato technika nabízí prostor pro vyjádření představy, prožitky, nálady a dalších podnětů. U takto malých dětí pak tanec není dril, ale citlivá výchova a individuální přístup lektora tak, aby jeho rozvoj nebyl uměle urychlován, ani zbytečně brzděn.