≡ Menu
ZŠ KYTARA
Cena: 1200 Kč / školní rok
( 500 Kč/1.pol., 500 Kč/2.pol.)
Číslo účtu: 180704039/0300 
Variabilní symbol: 692
Časová dotace: 1 hod./ týden
Lektor kroužku: Jaroslava Eichlerová
Místo konání: ZŠ Bavorov
Vedoucí oddělení: Jaroslava Eichlerová
kontakt: 383 382 372, 724 121 805
Aktuálně:
Pravidelné schůzky
 • úterý 14:00-15:00 (od 3.10.2023)

Jak podat přihlášku?

 • on-line přihlášení přes klientské centrum

 • elektronická PDF přihláška zaslaná na e-mail vedoucímu oddělení

 • tištěný formulář v budovách DDM

Podmínky přijetí
 • přihláška a následná platba
 • zdravotní způsobilost a samostatnost, lekce bez přítomnosti rodičů
 • vhodné pro děti od 6 let
 • možnost přijetí během celého školního roku po individuální domluvě
 • znalost čtení a psaní
Doporučujeme
 • začátečníkům i pokročilým dětem
 • dětem, které mají zájem o hudbu
 • dětem, které mají rády skupinové hraní i zpívání
 • dětem, které umí číst a psát
Vybavení a pomůcky
 • pohodlné oblečení
 • láhev s pitím
 • vlastní kytara
 • vlastní zpěvníky Já písnička výhodou (jinak okopírované)
 • pro pokročilé capodaster
Výstupy
 • začátečníci se naučí: základní akordy a doprovody, lehké písně
 • hrát sólově i v kolektivu
 • odbourají stud
 • pokročilí se naučí: další akordy, doprovody, vybrnkávání, složitější písně
 • hraní sólově i v kolektivu
 • odbourají stud
 • vystoupení na akcích DDM Vodňany, ZŠ Bavorov
Víte že?
 • Kytara je stále velmi oblíbeným nástrojem, nejen k táboráku. Stále více se začínají učit i dospělí.