≡ Menu
Úvodní strana » Kroužky Bavorov » ZŠ Tvořeníčko (původní šikulové)
TVOŘENÍČKO ( PŮVODNÍ ŠIKULOVÉ )
Cena: 1200 Kč / školní rok
( 600 Kč / 1 pol., 600 Kč / 2 pol.)
Číslo účtu: 180704039/0300 
Variabilní symbol: 903
Časová dotace: 1 hod./týden
Lektor kroužku: Bc. Pavla Hanusová
Místo konání: ZŠ Bavorov
Vedoucí oddělení: Bc. Pavla Hanusová
kontakt: 383 382 372, 724 121 805
Aktuálně:

Pravidelné lekce

 • Pondělí 11:50 - 12:50
Podmínky přijetí
 • přihláška a následná platba
 • platbu možno rozdělit na pololetí
 • vhodné pro menší děti od 1. třídy
 • zdravotní způsobilost
 • možnost přijetí během školního roku

Výstupy

 • seznámení se základními výtvarnými technikami, materiály a náčiním
 • seznámení s environmentální výchovou prostřednictvím výtvarných technik
 • práce s recyklovatelnými materiály
 • rozvoj motoriky, fantazie a kreativního myšlení
 • rozvoj samostatné i kolektivní práce

Víte, že?

 • S výtvarnou a estetickou výchovou by se mělo začít již v předškolním věku.
 • Dětem se od určitého období rozšiřuje svět, zvětšují se jejich zájmy a oni objevují svou osobnost. Narůstá jejich potřeba aktivně se projevovat - tak mohou činit právě tvůrčím projevem.
 • Schopnost tvořit máme každý od počátku, ale její rozvoj záíleží na prostředí, v němž se dítě pohybuje.
 • Estetická výchova patří mezi významné složky výchovy a má pro vývoj člověka velký význam.
 • Při výtvarné činnosti děti objevují okolní svět, vytváří, zkouší a objevují. Každé podařené dílo je motivuje k další výtvarné tvorbě.